Stylizacja męska
  • Stylizacja męska
  • Strzyżenie                        60 – 70 zł
  • Strzyżenie maszynką               40 zł
  • Strzyżenie wąsów / brody        30 zł
  • Strzyżenie dzieci*                     40 zł

*dzieci do lat 3